ผู้บังคับบัญชา

พลโท วิชัย ชูเชิด
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย