หมายเลขโทรศัพท์กลาง ศรภ. ( 17 รามอินทรา )

0-2521-1500 – 09
0-2521-0130 – 39

 

หมายเลขโทรคมนาคมทหาร

584-1066 –  70
รวม 5 หมายเลข

 

หมายเลขโทรศัพท์กลาง(242 พระราม 5)

0-2241-5671  –   2   รวม  2 หมายเลข

 

ที่อยู่

17 รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ