ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลพลเรือน (เจ้าหน้าที่ภาษา) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผลสอบรอบวิชาการ)  Update 070864 12.30 น.

  • ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลพลเรือน (เจ้าหน้าที่ภาษา) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผลสอบรอบวิชาการ)  Update 080664 12.30 น.