ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย (อัตราพลอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสุดท้าย)

ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย (อัตราพลอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสุดท้าย)