พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๔ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๔

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย