ประกาศผลการสอบรอบแรก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการสอบรอบแรก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564