คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย มอบอาหารแก่กำลังพลศูนย์รักษาความปลอดภัยที่เป็นอัตราลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการกิจกรรม”อิ่มท้อง อิ่มใจ ฝ่าภัยโควิด” โดยชมรมแม่บ้าน ศรภ. ณ ใต้อาคารกอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย

มอบอาหารแก่กำลังพลศูนย์รักษาความปลอดภัยที่เป็นอัตราลูกจ้างชั่วคราว

ในโครงการกิจกรรม”อิ่มท้อง อิ่มใจ ฝ่าภัยโควิด” โดยชมรมแม่บ้าน ศรภ.

ณ ใต้อาคารกอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย