พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กระทำพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
กระทำพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย