พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. เป็นประธานพิธีเปิดร้านสวัสดิการชมรมแม่บ้าน ศรภ. ณ ศูนย์กีฬากองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ ๑๗ รามอินทรา

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.64 เวลา ๐๙๓๐
พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ.
เป็นประธานพิธีเปิดร้านสวัสดิการชมรมแม่บ้าน ศรภ.
ณ ศูนย์กีฬากองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ ๑๗ รามอินทรา