พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ผบ.ศรภ. ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ ๒ เม.ย. ๖๔

พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ผบ.ศรภ.

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย