พิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย. ๖๔

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย

ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย