พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เม.ย.๖๔

พล.ท.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

และ พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ท่านใหม่)

ร่วมกระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย