ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน ศูนย์รักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันศุกร์ ที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๖๐๐

พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน ศูนย์รักษาความปลอดภัย

เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่