ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาภายในของ ศรภ. ณ สนามฟุตบอล ศรภ.

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓

ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาภายในของ ศรภ. ณ สนามฟุตบอล ศรภ.