ผบ.ศรภ. เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔

ผบ.ศรภ. เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาชาดประจำปี ๒๕๖๓

ณ อาคารสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.