ข้าราชการ ศรภ. ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื้อในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยมี ผบ.ศรภ. และภริยา เป็นประธาน ณ ลานธรรม ศรภ.

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓

ข้าราชการ ศรภ. ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื้อในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

โดยมี ผบ.ศรภ. และภริยา เป็นประธาน ณ ลานธรรม ศรภ.