ข้าราชการ ศรภ. รวมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามพื้นที่รับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓

ข้าราชการ ศรภ. รวมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามพื้นที่รับผิดชอบ