ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย ชั้นยศ พ.อ.-พ.อ.(พ.), น.อ.-น.อ.(พ.) เข้ารับการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน

วันอังคาร ที่ ๙ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๘๓๐

ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย ชั้นยศ พ.อ.-พ.อ.(พ.), น.อ.-น.อ.(พ.)

เข้ารับการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน ณ แผนกพัฒนาสมรรถภาพ กอง ๘ สปภ.ศรภ.