พล.ท. กนกพงษ์ จันทร์นวล ผบ.ศรภ.เข้าร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท.

วันจันทร์ที ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๖.๐๐
พล.ท. กนกพงษ์ จันทร์นวล ผบ.ศรภ.เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท.