ทัพไทย-ทัพฟ้าผนึกกำลังด้านการแพทย์

ทัพไทย-ทัพฟ้าผนึกกำลังด้านการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ร่วมกันเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์ โดยพล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอบคุณวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกองทัพอากาศทั้งในอดีต และปัจจุบันที่ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน กรมแพทย์ทหารอากาศให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ ตลอดจนพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการกำลังพล และครอบครัวกองทัพอากาศ ตลอดจนหน่วยข้างเคียงในการส่งต่อกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินและการรักษาต่อเนื่องของโรงพยาบาลหรือกรณีภัยพิบัติต่างๆ มีการลงนามครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าทั้งหน่วยงานและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ ตลอดจนสาธารณสุขและการวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“วันนี้ได้เห็นศักยภาพของกองทัพอากาศที่พัฒนา ความพร้อมของตัวเอง เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีห้องความดันลบ ห้องแยกโรค ห้องตรวจโรคเป็นศักยภาพของกองทัพที่สามารถสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขและประเทศได้ นอกจากนี้ในช่วงเวลาปกติโรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะเปิดให้ประชาชนมาใช้บริการได้ด้วย” ผบ.ทสส. กล่าว

ขณะที่พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์ ซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาการแพทย์ และเกิดประโยชน์กับกำลังพลเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเกิดประสิทธิภาพของ2หน่วยงานเพื่อความมั่นคงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป.