‘บิ๊กป้อม’ ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและที่ดินทำกิน

'บิ๊กป้อม' ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและที่ดินทำกิน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่อีสาน ติดตามการช่วยเหลือที่ดินทำกินและพัฒนาแหล่งน้ำ ยันช่วยดูแลต่อทั้งระบบให้ยืนได้เข้มแข็งด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ของรัฐบาล และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.อ.ประวิตร ได้มอบเอกสารโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอย่างถูกกฎหมาย และมอบเอกสารสิทธิสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ให้กับประชาชนและผู้พิการเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมทั้งมอบเอกสารสิทธิ สปก.4-01 ให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ณ ศาลาอนุสรณ์ราชประชาสมาสัย ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด

โดยกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ และมอบนโยบายขอให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนให้ทุกคนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้นำไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้ถือครองที่ราชพัสดุ

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาลที่จัดทำขึ้น มีความมุ่งหมายต้องการแก้ปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยต้องการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าไม้และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปยังผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนอยู่กับป่าร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินจากรัฐบาลไปแล้ว ช่วยกันรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ โดยรัฐบาลจะยังให้การช่วยเหลือต่อไป ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็น การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การตลาดและการแปรรูปต่อเนื่องกันไปให้ยืนได้เข้มแข็งด้วยตัวเอง

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเตี้ย ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด โดยเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนจากน้ำบาดาล และการทำงานของระบบน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ พร้อมส่งมอบระบบประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และโรงเรียนบ้านไฮขามเบี้ย โดย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ จ.ขอนแก่น ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการจัดหาน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน โดยย้ำว่ารัฐบาลมีเป้าหมายจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้โดยทั่วกันทั้งประเทศ โดยจะเร่งเดินหน้าจัดทำจุดจ่ายน้ำแร่ริมทางในพื้นที่นำร่องอีก 25 แห่งในปีนี้ เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มเพียงพอ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องขอให้ทุกคนในพื้นที่มีส่วนร่วมกันดูแลและรักษาประโยชน์การใช้น้ำร่วมกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม