ผบ.ทสส.สั่งตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง24ชม.

ผบ.ทสส.สั่งตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง24ชม.

“ผู้บัญชาการทหารสูงสุด” สั่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย จัดชุดติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังเหตุน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูภายหลัง

(25 สิงหาคม 2563) พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ จึงมอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งชุดติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ดินโคนถล่ม บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้การช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ พร้อมสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ และนำมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชน เช่น การอพยพประชาชน การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ การปฏิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย รวมทั้งจัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังให้เตรียมแผนเพื่อเข้าฟื้นฟูในพื้นที่ทันที หากสถานการณ์คลี่คลาย โดยให้ยึดถือแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พ.ศ. 2560 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อไปทั้งนี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยสำนักงานพัฒนาภาคที่ 1 ถึง 5 ได้จัดเตรียมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ สามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง