ทบ.ขอบคุณชายไทยรู้หน้าที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารปีนี้

ทบ.ขอบคุณชายไทยรู้หน้าที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารปีนี้

กรุงเทพฯ 15 ส.ค.-รองโฆษกทบ.เผลผลตรวจเลือกทหารประจำปี 63 เรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโควิด จำนวนผู้สมัครใจมากกว่าปีที่ผ่านมา ขอบคุณชายไทยที่รู้หน้าที่ เห็นความสำคัญการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงชาติ


พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกได้ตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม- 9 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นลงแล้ว ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในส่วนของกระบวนการของทางราชการและความร่วมมือจากประชาชน โดยผู้เข้ารับการตรวจเลือกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกระบวนการตรวจเลือกที่สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกัน COVID-19 ตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพตั้งไว้ ตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการสถานที่ การรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การจำกัดจำนวนคน คัดกรองโรค

“การตรวจเลือกกระชับ รวดเร็ว สร้างความประทับใจและสัมผัสได้ถึงความห่วงใย ความตั้งใจของกองทัพในการจัดการตรวจเลือก ที่สำคัญไม่พบกลุ่มเสี่ยงระหว่างดำเนินการ ทำให้การตรวจเลือกทหารในปีนี้ปลอดภัยจาก COVID-19 ส่วนผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการผลัด 1/2563 แล้ว กองทัพได้นัดหมายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าประจำการในหน่วยทหาร ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกของทางราชการ เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้มาพบเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กองทัพบกจะนำภาพรวมการตรวจเลือกครั้งนี้ เป็นแนวทางพิจารณาดำเนินการตรวจเลือกในห้วงต่อไป หากยังคงมีสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า นโยบายการตรวจเลือกทหารในปีนี้ นอกจากจะเน้นเรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 แล้ว กองทัพให้ความสำคัญกับการเชิญชวนให้ชายไทยสมัครเป็นทหารตั้งแต่ช่วงการแก้ไขหมายเรียก โดยเพิ่มคะแนนพิเศษเพื่อต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการถึง 41,406 นาย คิดเป็นร้อยละ 44.72 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพที่ตรวจเลือกแบบผสมผสานคือ เปิดโอกาสให้สมัครเป็นทหารก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกฯ

“มีหลายเหตุผลที่ทำให้ชายไทยตัดสินใจสมัครเป็นทหาร อาทิ การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและสิทธิพิเศษที่กองทัพปรับเพิ่มให้สามารถต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นความชอบส่วนบุคคลในอาชีพทหาร ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว สวัสดิการที่กองทัพมอบให้ ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลประชาชน รวมทั้งอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและดูแลบ้านเมือง” พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า การตรวจเลือกทหารภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพบกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการประจำจังหวัด อำเภอ เขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณชายไทยที่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกทหาร ปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ด้วยการเป็นทหารในช่วงเวลาหนึ่ง.-สำนักข่าวไทย