พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ณ อาคาร บก.ศรภ.

วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ

กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ณ อาคาร บก.ศรภ.