พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย