วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. และข้าราชการ ศรภ. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรม กอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. และข้าราชการ ศรภ. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรม กอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย