เริ่มแล้ว! รถพระราชทาน’ตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย’ลงพื้นที่ บริการปชช.หาเชื้อโควิด จ.ระยอง

เริ่มแล้ว! รถพระราชทาน'ตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย'ลงพื้นที่ บริการปชช.หาเชื้อโควิด จ.ระยอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย อันเป็นรถพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ไปบริการ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID – 19) ให้แก่ประชาชน 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ประชาชน ที่มีประวัติเดินทางไปศูนย์การค้าแหลมทอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพนักงานห้าง และผู้ให้บริการในห้าง รวมทั้งพนักงานโรงแรมที่ทหารอียิปต์ที่มาพัก

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มประชาชนที่ไม่สบายใจ สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีประชาชน เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก