พลโท วิชัย ชูเชิด ผบ. ศรภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเเก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง เเละพนักงานราชการ ในสังกัด ศรภ. ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันอังคารที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐

พลโท วิชัย ชูเชิด ผบ. ศรภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเเก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง เเละพนักงานราชการ

ในสังกัด ศรภ. ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย