กองทัพพร้อมสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 และช่วงเปิดเทอม

กองทัพพร้อมสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 และช่วงเปิดเทอม

 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม (นขต.กห.) และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐและการช่วยเหลือประชาชน ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กห. ในศาลาว่าการกลาโหม

สรุปสถานภาพคนไทยที่เดินทางผ่านสายการบินกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงปัจจุบัน และเข้าสู่สถานที่กักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) จำนวน 26,886 คน ในสถานกักกันตัวที่กำหนด 43 แห่ง พบผู้ติดเชื้อและส่งเข้ารักษาระหว่างกักตัว 147 คน ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 20,027 คน ยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 7,371 คน โดยระหว่าง 26-28 มิถุนายน 2563 จะมีคนไทยเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาอีกจำนวน 1,428 คน ใน 10 เที่ยวบิน จากอังกฤษ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย บาห์เรน แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์

สำหรับสถานภาพของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศรอบบ้าน ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก และเข้าสู่สถานที่กักกันตัวที่กำหนดในพื้นที่จังหวัด (Local Quarantine) ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 ถึงปัจจุบัน รวม 34,518 คน ใน 647 สถานที่ทั่วประเทศ โดยยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 3,585 คน

ขณะที่ทุกเหล่าทัพ จัดกำลังทหาร เจ้าหน้าที่แพทย์ทหารและสถานที่สนับสนุนทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกันมา ทั้งการเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับกับภาวะวิกฤต ภารกิจคัดกรองการผ่านเข้าออกในทุกด่านชายแดนทางบก ทางน้ำ และท่าอากาศยานนานาชาติ ส่งต่อไปถึงการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวควบคุมโรคของรัฐ และภารกิจการกำกับดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของประชาชนตามมาตรการผ่อนคลายระยะต่าง ๆที่รัฐกำหนด

รวมทั้งยังคงภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันมา ทั้งการบริจาคโลหิตเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนโลหิตแล้วกว่า 3,000,000มิลลิลิตร การผลิตหน้ากากอนามัยผ้ามอบให้ชุมชนกว่า 2,300,000 ชิ้น การจัดตู้ปันสุขกว่า 360 ตู้รอบหน่วยทหาร ร่วมกับการมอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคจำเป็นควบคู่กับการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงที่ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติ รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการนำผลผลิตทางการเกษตรในค่ายทหารจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก การขนส่งและรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรและประมง โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อการบริโภคภายในหน่วยทหารและกระจายไปยังชุมชนรอบข้าง การจัดชุดช่างเคลื่อนที่ช่วยซ่อมเครื่องมือการเกษตรที่เสียหาย และการช่วยเหลือทำสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะและโรงเรียน

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจกับกำลังพลทุกเหล่าทัพและ กอ.รมน. ที่สนับสนุนทำหน้าที่คัดกรองและมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่ต้นต่อเนื่องมา โดยย้ำว่าความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งการทำงานหนักอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องร่วมกันที่ผ่านมา ควบคู่กับความสามารถด้านการสาธารณสุข มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการควบคุมการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศ โดยขอให้คงเข้มและพัฒนาความสามารถของมาตรการกักตัวควบคุมโรคต่อเนื่องกันไป พร้อมกันนี้ พล.อ.ชัยชาญ ได้กำชับขอให้ทุกเหล่าทัพยังคงดำรงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป และให้เตรียมพร้อมสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ที่จะมีขึ้น โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับประชาชนและช่วยสนับสนุนดูแลนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์การระบาดซ้ำที่อาจมีขึ้นหากละเลยหรือประมาท