พล.ต.ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานในการแจกถุงยังชีพ ให้กับลูกจ้าง พนักงานราชการ ศรภ. ณ ลานธรรม ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐

พล.ต.ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานในการแจกถุงยังชีพ

ให้กับลูกจ้าง พนักงานราชการ ศรภ. ณ ลานธรรม ศูนย์รักษาความปลอดภัย