ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานและพื้นที่บ่อน้ำหลังตลาดรวม ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐

ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานและพื้นที่บ่อน้ำหลังตลาดรวม ศูนย์รักษาความปลอดภัย