พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดไตรรัตนาราม

วันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดไตรรัตนาราม กทม.