COVID-19: กำชับห้าง ยึดหลัก 5 ข้อ ป้องกันโรคหากซ้ำรอย

COVID-19: กำชับห้าง ยึดหลัก 5 ข้อ ป้องกันโรคหากซ้ำรอย หากพบมีการฝ่าฝืนอีกจะดำเนินการตามกฎหมาย แม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น ย้ำ ‘วินัยของคนในชาติ’ พาประเทศรอด

COVID-19: กำชับห้าง ยึดหลัก 5 ข้อ ป้องกันโรคหากซ้ำรอย หากพบมีการฝ่าฝืนอีกจะดำเนินการตามกฎหมาย แม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น ย้ำ ‘วินัยของคนในชาติ’ พาประเทศรอด

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้านและเน้นย้ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ในแหล่งชุมชนต่างๆ ยังคงร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อโดยเคร่งครัด ได้แก่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแฮลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ หมั่นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส และกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด

เพราะการประกาศมาตรการผ่อนคลายในระยะต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด

แต่มิได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดความสุ่มเสียงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคจนนำไปสู่การแก้ไขได้ยากยิ่งในอนาคต

พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้สถานบริการต่างๆ ยังคงรักษามาตรฐานในการคัดกรองและจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของผู้มาเข้าใช้บริการซ้ำรอยโรงภาพยนตร์ดังกล่าว โดยหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายตามโทษสูงสุดโดยทันที

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกคนทุกฝ่ายโปรดอย่าหละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แม้ภาพรวมของสถานการณ์จะดีขึ้นโดยลำดับ แต่วินัยของคนในชาติคือสิ่งสำคัญที่จะพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปได้ด้วยความร่วมมือของชาวไทยทุกคน

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #โรงภาพยนตร์ #ห้างสรรพสินค้า #เว้นระยะห่าง #SocialDistancing #โควิด19 #COVID19