ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาควิชาการ รอบแรก ของการสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน)

ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาควิชาการ รอบแรก ของการสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน)