“บิ๊กกบ” เข้ม แรงงานต่างด้าว ลอบข้ามแดน หวั่นแพร่โควิด

"บิ๊กกบ" เข้ม แรงงานต่างด้าว ลอบข้ามแดน หวั่นแพร่โควิด

หัวหน้า ศปม. สั่งเข้มงวด ช่องทางธรรมชาติ ทางน้ำ-ทางบก-ท่าข้าม สกัด ขบวนการ ลักลอบนำแรงงานต่างด้าว ข้ามแดน

วันที่ 29 พ.ค. 63 พล.ต. ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตรวจหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ โดยเน้นย้ำให้จุดตรวจ ด่านพรมแดน มีมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังกำชับให้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมอำนวยการในการวางกำลังตามแนวชายแดน และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดน หรือกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ

โดยขอให้ทุกฝ่ายยังคงมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป   ทั้งที่เป็นบุคคล เป็นกลุ่ม และเป็นขบวนการ ที่อาจสัญจรข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางทะเล และท่าข้าม รวมทั้งการใช้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้ลักลอบกระทำความผิดโดยไม่มีข้อแม้ทุกรูปแบบ เช่น ผู้นำพา ขบวนการนำพา และผู้ให้ที่พักพิง เป็นต้น

เพราะนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อของพี่น้องประชาชน จนยากไปสู่การควบคุมได้ในอนาคต รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง