พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หน้า บก.ศรภ.