ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 12 รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 12 รพ สวรรค์ประชารักษ์ จ นครสวรรค์

พระบารมีแผ่ไพศาล ปกปักพสกนิกรไทย พ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นแห่งที่ 12 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 

Their Majesties’ Unbounded Grace 
Protects Thai People from COVID-19.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen
Donated the 12th “Modular Swab Unit” Developed by SCG
to Sawanpracharak Hospital, Nakhon Sawan, 
To Keep Healthcare Workers Safe from COVID-19.