พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ลดความเสี่ยงทีมแพทย์และประชาชนจากเชื้อโควิด-19 ติดตั้งที่ รพ. อุตรดิตถ์ เป็นแห่งที่ 11

พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ลดความเสี่ยงทีมแพทย์และประชาชนจากเชื้อโควิด-19 ติดตั้งที่ รพ. อุตรดิตถ์ เป็นแห่งที่ 11

พระเมตตาห่วงใยพสกนิกรไทย
พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ”
ลดความเสี่ยงทีมแพทย์และ
ประชาชนจากเชื้อโควิด-19 
ติดตั้งที่ รพ. อุตรดิตถ์ เป็นแห่งที่ 11

Their majesties extend great compassion to Thai people, 
presenting “Modular Swab Unit” 
to reduce the risk of COVID-19 infection 
among healthcare workers and people. 
The 11th “Modular Swab Unit” is installed at Uttaradit Hospital.