ประกาศผลสอบภาควิชาการ บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลสอบภาควิชาการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓