ผบ.สส.ห่วงปชช.ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ผบ.สส.ห่วงปชช.ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ผบ.สส.ห่วงประชาชนรับกระทบโควิด-19 ตรวจสถานประกอบกิจการตามมาตรการผ่อนคลายในการป้องกันโรค ยืนยัน สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลทุกรูปแบบ

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดเผยว่า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกด้าน จึงสั่งการให้กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การสนับสนุนรัฐบาลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายของ ศปม. จำนวน 2 ลักษณะ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ ชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ มีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เหล่าทัพ (ศปม.ทบ., ศปม.ทร., ศปม.ทอ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสถานประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งชุดตรวจร่วมได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และจะเข้าทำการตรวจซ้ำอีกเพื่อยืนยันการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายที่กำหนด รวมทั้งได้รณรงค์สร้างการตระหนักรู้เพื่อความร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากโรค และชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง มี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ออกรณรงค์สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ โดยพบว่าสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจในมาตรการผ่อนคลายที่กำหนดเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกประกอบอาหารสำเร็จรูปเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน จัดขบวนรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว นำอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในทุกรูปแบบ และจะใช้ทุกศักยภาพที่มีเพื่อเคียงข้างร่วมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงให้กับประชาชนในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤต โควิด-19 หรือภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ