พ.อ.ยุทธกร สุภาสูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย เป็นประธานการมอบตู้ปันสุขกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ๑๗ รามอินทรา ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพุธที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐

พ.อ.ยุทธกร สุภาสูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย

เป็นประธานการมอบตู้ปันสุขกองบัญชาการกองทัพไทย

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ๑๗ รามอินทรา ศูนย์รักษาความปลอดภัย