ศบค.เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 กิจการ 3 กลุ่มต่อไปเช็กเลย!

ศบค.เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 กิจการ 3 กลุ่มต่อไปเช็กเลย!

ศบค.เปิดไทม์ไลน์ความคืบหน้ามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 และ 3 กลุ่มกิจการต่อไปเตรียมตัวเลย!


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 มีไทม์ไลน์ดังนี้


8 – 12 พฤษภาคม 2563
รับฟังความคิดเห็นเรื่องผลจากการผ่อนปรนระยะที่ 1 โดยจะดูข้อมูลสถานการณ์การระบาดประกอบด้วย


13 พฤษภาคม 2563
ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


14 – 15  พฤษภาคม 2563
ยกร่างข้อกำหนดมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และหาพื้นที่ทดลองเปิด


16 พฤษภาคม 2563
ประเมินผล และนำเสนอต่อนายกฯ


หากผ่าน 17 พฤษภาคม 2563 เริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 (หากไม่มีเหตุการณ์การระบาดเพิ่มขึ้น)