พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๓

วันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์  รุ่นที่ ๕๓ ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศรภ.