พล.ต.ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานการแจกถุงยังชีพให้กับลูกจ้าง พนักงานราชการ ศรภ.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐

พล.ต.ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานการแจกถุงยังชีพ

ให้กับลูกจ้าง พนักงานราชการ ศรภ. ณ ลานธรรม ศรภ.