พล.ต.ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธานการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนชุมชนวัดไตรรัตนาราม ณ วัดไตรรัตนาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๐๐

พล.ต.ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. เป็นประธาน

การแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนชุมชนวัดไตรรัตนาราม ณ วัดไตรรัตนาราม