พล.อ.อ.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสธ.ทหาร (๔) และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการภายใน ศรภ. โดยมี พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ ๕ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐

พล.อ.อ.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสธ.ทหาร (๔) และคณะ

ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการภายใน ศรภ.โดยมี พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.

ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย