พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ รพ. 20 แห่งทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ รพ. 20 แห่งทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร
2. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
3. สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
4. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
5. สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
6. รพ.ตำรวจ กรุงเทพมหานคร
7. รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร
8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี
9. รพ.นครปฐม จ.นครปฐม
10. รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
11. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
12. รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
13. รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
15. รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
16. รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
17. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
18. รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
19. รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
20. รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยเบื้องต้น ได้พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันที ยังความปลื้มปีติแก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น