ผบ.ทสส.สั่งปรับจุดตรวจฯสอดคล้องสถานการณ์ กันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ผบ.ทสส.สั่งปรับจุดตรวจฯสอดคล้องสถานการณ์ กันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โฆษกกองทัพไทย เผย ผบ.ทสส. สั่ง ตร.-ทหารปรับจุดตรวจฯช่วงเคอร์ฟิวส์สอดคล้องกับสถานการณ์-เพิ่มสายตรวจ “ฉก.ศปม. เชิงรุก” พื้นที่เสี่ยง-เพ่งเล็ง ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

วันนี้ (30เม.ย.) พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติขยายเวลาการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความเหมาะสมนั้น

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(หน. ศปม. )จึงให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ดำเนินการสนับสนุนมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างสอดคล้อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เป็นหลักในการประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเหล่าทัพ และส่วนราชการอื่นๆ ในการปรับการจัดตั้งจุดตรวจฯ โควิด – 19 และจุดตรวจฯ เคอร์ฟิว โดยเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เพ่งเล็ง ในลักษณะชุดสายตรวจ ศปม.ตร. หรือชุดสายตรวจร่วม ศปม.ตร./เหล่าทัพ/ส่วนราชการอื่น และให้ หน่วยขึ้นตรง ศปม. เตรียมการสนับสนุนการใช้กำลังในการจัดชุดเฉพาะกิจร่วมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยงเฉพาะตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนราชการอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตและลดความเสี่ยง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ต่อไป