“ประยุทธ์” ประกาศ “โควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ กู้ 1.9 ล้านล้าน โยกงบ 63 แสนล้านเติมงบกลาง

“ประยุทธ์” ประกาศ “โควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ กู้ 1.9 ล้านล้าน โยกงบ 63 แสนล้านเติมงบกลาง

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนในฐานะนายกฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานคิดมาตรการต่างๆ ออกมา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่ง 1.การจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 2563 เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาใช้ในระบบในเติมในส่วนงบกลางให้มากขึ้น งบจำนวนหนึ่งของงบ 63 ใช้จ่ายไปพลางก่อนมากพอสมควรจำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเหลือ 8 หมื่น – 1 แสนล้านบาท ซึ่งจะนำมาเติมงบกลางในปัจจุบันซึ่งเหลือประมาณ 3 พันล้านบาท จะต้องนำเข้าสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เดือน มิ.ย. “พิจารณาหลายข้อกำหนด บางอย่างโอนไม่ได้ เช่น งบบุคลากร ขอให้ทราบว่าการที่เอาตัวเลขใหญ่ๆ โอนมาทั้งหมด แล้วหัก 10% เป็นไปได้ยาก ไม่เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.งบประมาณด้วย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งไม่ได้กู้ เป็นการบริหารในเชิงการเงินการคลังของ ธปท.ซึ่งมีวงเงินประมาณ 9 แสนล้าน เป็นการเพิ่มอำนาจให้ ธปท. ส่วนที่ 3 การออก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นส่วนแรก ต้องเยียวยา สาธารณสุข ประมาณ 6 แสนล้านบาท ส่วนที่ 2 อีก 4 แสนล้านบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต้องดำเนินการคู่ขนาน ใน 1 ก้อน ปรับโอนไปมาได้ สรุปแล้วจะมีเงิน 1 ล้านล้านบาทเศษ จากทั้งเงินกู้และเงินที่โอนงบประมาณ ขณะนี้ต้องดำเนินการ พ.ร.ก.เงินกู้ให้เรียบร้อย ได้ใส่มาตรการไปแล้วว่าจะไปใช้เงินตรงไหนอย่างไร

รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการรักษาสุขภาพของประชาชนไทย จึงขอความร่วมมือจากประชาชน สิ่งใดที่ภาครัฐยังเป็นปัญหาอยู่ ก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลนิดหนึ่งเพราะมีคนจำนวนมาก และในส่วนประชาชนก็มีคนก็มีจำนวนมาก เดินทางกลับเข้าประเทศ การ quarantine ทั้งของรัฐ ทั้งของท้องถิ่น มีอีกหลายมาตรการออกมา ต้องบูรณาการหน้างานให้ดี วันนี้การเข้าประเทศสั่งการให้ทยอยเดินทางการเข้าเป็นผลัดๆ เป็นเที่ยวบิน เพื่อง่ายต่อการส่งต่อ quarantine

“เราได้ประกาศให้โควิดเป็นวาระแห่งชาติ ยินดีรับข้อสังเกตจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคธุรกิจ ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย บางอย่างช่วยเหลือรัฐได้ก็ขอความกรุณาเถอะครับ ช่วงที่ผ่านมา ปี 61-62 ประกอบกิจการมีกำไรต่างๆ มากพอสมควร ช่วงที่มีโควิดนี้ ต้องดูว่าผลประกอบการปี 61 -62 เป็นอย่างไร ตามวงรอบของบัญชี ถ้าพิสูจน์ชี้แจงได้ว่าเป็นผลกระทบจากโควิด รัฐบาลก็ยินที่จะดูแลแก้ไขให้ในส่วนงบประมาณเยียวยา ทั้งแรงงาน และผู้ประกอบการ แต่ถ้าเหมากันทั้งหมดเท่าไหร่ก็รับไม่ไหว งบประมาณที่มีอยู่ก็จำกัดอยู่แล้ว รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นสิ่งที่ขับเคลื่อน โดยผมผู้นำรัฐบาลได้ให้นโยบายไป ส่วนราชการ รองนายกฯ เสนอความต้องการขึ้นมา” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว