ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของประชาชนได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิด จ.ยะลา

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของประชาชนได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิด จ.ยะลา